PRP – Venome


Gama zabiegów autologicznych PRP/iPRF/APF

Zabiegi autologiczne charakteryzują się wykorzystaniem podczas terapii krwi obwodowej pacjenta, z jej późniejszym dopasowanym do wybranej terapii odwirowaniem i dalszą ewentualną obróbką.

Gama zestawów Venome do zabiegów autologicznych zawiera trzy warianty do wyboru:

  1. Venome PRP – do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego
  2. Venome PRP + iPRF – do zabiegu z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego i fibryny bogatopłytkowej
  3. Venome APF – do wykonania zabiegu z wykorzystaniem autologicznego wypełniacza.

Preparaty przeznaczone są dla profesjonalistów wykonujących zabiegi w gabinecie.


Wybierz odpowiedni produkt z gamy AUTOLOGIC