PRP - Venome


GAMA ZABIEGÓW AUTOLOGICZNYCH PRP

Zabiegi autologiczne charakteryzują się wykorzystaniem podczas terapii krwi obwodowej pacjenta, z jej późniejszym dopasowanym do wybranej terapii odwirowaniem i dalszą ewentualną obróbką.

W ofercie Venome dostępne są zestawy do wykonania zabiegu z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego PRP.


Wybierz odpowiedni produkt z gamy AUTOLOGIC