Zestaw Platelet Rich Plasma and Fibrin KIT - Venome


Platelet Rich Plasma and Fibrin KIT

Zestaw służy do profesjonalnego przeprowadzenia zabiegu z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego i fibryny bogatopłytkowej.
Osocze bogatopłytkowe PRP (Platelet Rich Plasma) i fibryna bogatopłytkowa IPRF (Platelet Rich Fibrin) są to autologiczne terapie wykorzystujące naturalne mechanizmy regeneracji skóry. W trakcie zabiegu dochodzi do uwolnienia czynników wzrostu takich jak: transformujący czynnik wzrostu (TGF), płytkopochodny czynnik wzrostu (PDGF), czynnik wzrostu fibroblastów (FGF), insulinopodobny czynnik wzrostu (IGF), czynnik wzrostu śródbłonka naczyń (VEGF), nabłonkowy czynnik wzrostu (EGF), oraz mezenchymalne komórki macierzyste.
Przeciwwskazania do zabiegu:
• ciąża i karmienie piersią
• zakażenia wirusowe
• zakażenie HIV
• zaburzenia krzepliwości krwi
• przyjmowanie antykoagulantów
• choroby wątroby
• choroby krwi
• krytyczna małopłytkowość
• nowotwory
• zespoły dysfunkcji płytek
• niestabilność hemodynamiczna
• ostre stany chorób wynikające z autoagresji

Produkt przeznaczony do stosowania przez profesjonalistę.

Zawartość zestawu pozwala przeprowadzić pełną procedurę zabiegową:

Probówki PRP z antykoagulantem (ACD), 10 ml – 2 szt.
Probówki IPRF bez dodatków, 10 ml – 2 szt.
Zestaw do pobierania krwi 21 G x 3/4 – 2 szt.
Kompresy z gazy – 3 szt.
Stożki zamykające Combi Stopper – 2 szt.
Strzykawki 5 ml – 3 szt.
Igły:
21 G 40 mm – 3 szt.
20 G 70 mm – 1 szt.
30 G 13 mm – 2 szt.
30 G 4 mm – 2 szt.
Wszystkie elementy zestawu są sterylne.

Przeciwwskazania do zabiegu· ciąża i karmienie piersią, zakażenia wirusowe zakażenie HIV, zaburzenia krzepliwości krwi, przyjmowanie antykoagulantów, choroby wątroby, choroby krwi, krytyczna małopłytkowość, nowotwory, zespoly dysfunkcji płytek, niestabilność hemodynamiczna, ostre stany chorób wynikające z autoagresji