Projekt dofinansowany z FE - Venome


Projekt dofinansowany z FE

Venome Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany z EFRR w ramach POIR 2014-2020 (Działanie 3.3.3) „Wsparcie MSP w promocji marek produktowych- GoToBrand”.

Tytuł projektu: Wprowadzenie marki Venome na rynki zagraniczne.

Cel projektu: Wypromowanie marki Venome na arenie międzynarodowej, w oparciu o narzędzia jakie daje program promocji branży kosmetycznej.